April 2022

Month

Singaparna; Melaksanakan Ibadah Puasa dibulan Ramadhan bagi umat Islam merupakan hal yang wajib dilaksanakan. Ibadah Puasa di Bulan Ramadhan diwajibkan untuk menahan makan dan minum dari fajar hingga senja. Pada hakekatnya Ibadah Puasa di Bulan Ramadhan tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi Ibadah Puasa di Bulan Ramadhan juga melatih disiplin dan pengendalian...
Read More